Công ty luật quốc tế fdi
Fdi INTERNATIONAL LAW FIRM

79 Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hotline
0888153878

Facebook

f/hoang.quang.73

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG


Căn cứ pháp lý:
Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội.
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. 
Quyết định số 135/QĐ-BYT ngày 15/01/2019 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.
Tại TP. HCM
Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 09/5/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, Ủy ban nhân dân Quận thực hiện tủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức.
Các bước thực hiện
Bước 1Tổ chức/Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận/huyện, vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút)
Bước 2: Ủy ban nhân dân quận/huyện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3:
+ Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận/huyện thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Ủy ban nhân dân quận/huyện  thông báo bằng văn bản cho cơ sở biết và nêu rõ lý do. Nếu quá 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ mà cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì Ủy ban nhân dân quận/huyện sẽ hủy hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân quận/huyện tổ chức thẩm định cơ sở (Trường hợp ủy quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền.)
Nếu cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  thì  cấp giấy chứng nhận.
Nếu cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện (thời gian hoàn thiện không quá 15 ngày) và Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của Đoàn thẩm định lần trước; Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân quận/huyện có văn bản thông báo cho cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực tiếp của địa phương để giám sát  và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận và cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận.

Bước 4: Cơ sở căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Ủy ban nhân dân quận/huyện
Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu).
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).
+ Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:
+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;
+ Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;
+ Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).
+ Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
+ Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Kết quả giải quyết: Giấy Chứng nhận hoặc văn bản từ chối
Lệ phí: - Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:
  + Phục vụ dưới 200 suất ăn: 630.000 đồng/ lần/cơ sở;
  + Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 1.000.000 đồng/ lần/cơ sở.
 Tệp tin: 1_Mẫu đơn đề nghị_new 2_Mẫu danh sách tập huấn_new 3_Mẫu bản thuyết minh_new
app-thuduc.tphcm.gov.vn/documents/20187/23220/YTE_M%E1%BA%ABu+danh+s%C3%A1ch+t%E1%BA%ADp+hu%E1%BA%A5n/c58baecc-6e2a-4bc3-a850-b46fa7587191


Quý khách hàng có thể liên hệ với Công ty luật Quốc tế FDI qua SĐT 0888153878 để luật sư có thể tư vấn hỗ trợ quý khách.

Thong ke

?t cu h?i mi?n ph

Đặt câu hỏi miễn phí

0888153878