Công ty luật quốc tê fdi
Fdi INTERNATIONAL LAW FIRM

TƯ VẤN THỦ TỤC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

 

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.Liên quan đến khiếu nại, tố cáo, không phải ai cũng hiểu rõ mặc dù có đọc sách luật,  dẫn đến rất nhiều trường hợp khi làm đơn từ, mọi người đều ghi “Đơn khiếu nai, tố cáo” dẫn đến việc đơn của mình bị từ chối không giải quyết.

Dưới đây chúng tôi sẽ phân biệt để giúp Quý Ông (Bà) hiểu thêm về khiếu nại, tố cáo.

Liên quan đến khiếu nại:

Chủ thể khiếu nại là cá nhân, tổ chức.

- Đối với việc khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính thì thẩm quyền giải quyết là khiếu lại lần đầu người đã ra quyết định hành chính; Cơ quan có người có hành vi hành chính; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Đối với khiếu lại lần hai thì thẩm quyền giải quyết là Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quản lý ngành, lĩnh vực.

Cần lưu ý: Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết bao gồm:

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của Cơ quan hành chính cấp trên với Cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

+ Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

+ Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

+ Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

+ Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

+ Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

+ Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

+ Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

- Đối với khiếu nại Quyết định kỷ luật thì chủ thể khiếu nại là cán bộ, công chức bị quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã ban hành quyết định kỷ luật; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai là người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đã ban hành quyết định kỷ luật; Bộ trưởng Bộ nội vụ.

Liên quan đến tố cáo:

Chủ thể là cá nhân.

- Đối với việc tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn

Người có thẩm quyền giải quyết là người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm;

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức bị tố cáo phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức;

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm giải quyết;

Cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự đối với cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu tội phạm.

- Đối với việc tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực

Người có thẩm quyền giải quyết là Cơ quan có chức năng quản lý nhà nước liên quan đến tố cáo;

Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong cơ quan quản lý nhà nước đối với tố cáo thuộc phạm vi quản lý được giao;

Tố cáo có nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của nhiều cơ quan thì các cơ quan có trách nhiệm phối hợp để xác định thẩm quyền giải quyết hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước cấp trên quyết định giao cho một cơ quan chủ trì giải quyết;

Tố cáo có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết;

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến khiếu nại và tố cáo. Liên quan đến lĩnh vực này cón rất nhiều nội dung khác. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn nếu Quý Ông (Bà) cần.

Xin vui lòng liên hệ theo thông tin chỉ dẫn dưới đây:

 

CÔNG TY LUẬT QUỐC TẾ FDI - ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HCM

Trụ sở chính: Số 79, đường Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

CHI NHÁNH TẠI MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

Trụ sở chi nhánh: Số 324 đường Tôn Đức Thắng, TDP4 phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Hotline: 0888 15 3878 - 0984212776

website: fdilaw.vn

Trân trọng cảm ơn Quý Ông (Bà) đã quan tâm và sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi!

Luật sư Hoàng Văn Quang.

 

Bài viết liên quan